Zeka ve Gelişim Testleri

Merkezimizde Uygulanan Testler

ZEKA TESTLERİ

WISC-IV (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği)

6-16 yaş arası çocukların zeka seviyesini belirlemek için uygulanan, ülkemizde kullanılan en kapsamlı ve güvenilir zeka testidir. Bunun yanısıra, çocuğun yetenekli olduğu alanları öğrenmek, yaşının altında veya üstünde seyreden yetenekleri tespit edip doğru yönlendirmeler yapabilmek içinde kullanılır.

Porteus Labirentleri Testi

Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.

Cattell 2A Zeka Testi

7.5-14 yaş arası çocuklara ve lise dönemi/mezunu gençlere uygulanan bir zeka testidir.

Cattell 3A Zeka Testi

Üniversite öğrenimi alan veya almış olan bireylere uygulanan zeka testidir.

Good Enough Harris Testi

Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının belirlenebildiği, özel bir zeka testidir. 3 yaşından itibaren uygulanabilir. Çocuğun çizdiği resim aynı zamanda analitik olarakta yorumlanmaktadır.

 

ÇOCUK GELİŞİM TESTLERİ

Gesell Gelişim Figürleri Testi

2-6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

Frostig Gelişim Görsel Algı Testi

Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. Test çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılabilir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

5 yaş 6 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

Peabody Resim Kelime Testi

3-17 yaş arası bireylere uygulanabilen alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeyi ölçen bir testtir.

AGTE

0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimlerinin yaşıtlarına normal mi, geride mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, organik beyin hasarlarını saptamak ve görsel motor algılamadaki fonksiyon kaybını ölçmek için kullanılmaktadır.

Benton Görsel Bellek Testi

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.