EMDR (Acı Anıları Silmek)

(Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

EMDR terapisi, travmatik yaşantılarla ilgili genellikle olumsuz duygu, düşünce ve anıları zihinde yeniden işlemden geçirerek yok eden psikolojik bir tekniktir.

EMDR, savaş stresi, taciz, doğal afetler, çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar vb.gibi travmatik yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra fobiler, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, kayıp/yas/ayrılık süreçleri, kronik ağrılar, bağımlılık, vb. başka bir çok sorunun tedavisinde kullanılır. EMDR sonrası kişi kendinde rahatsızlık yaratan olaylara duygusal değil mantıklı olarak bakmaya başlar. Daha önce anıyı hatırladığında terörize olan, aşırı duygusal tepki veren, üzerinde konuşmakta bile zorlanan kişiler; EMDR seansları sonrası bu anılara karşı duyarsızlaşır, nötr hale gelirler. Ayrıca EMDR olumsuz inançları olumluya çevirerek kişinin kendine olan saygı ve sevgisini yani özgüvenini artıran bir tekniktir. EMDR, ayrıca, performans artırmak amacıyla sahne sanatları, sporcular, öğrenciler, yazarlar, yöneticiler, işadamları için de kullanılmaktadır. Çocuklar/gebeler gibi, ilaç kullanılması riskli gruplarda da oldukça avantaj sağlamaktadır. İlaç tedavisini, bahçedeki yabancı otları biçmek olarak düşünürsek, EMDR terapisi bu otların köklerini ortadan kaldırmaktır.

EMDR ile genellikle 6-8 seansta başarılı sonuçlar alınabilmekte ve beyindeki stres kaynağı düşünceler yok olabilmektedir. Ancak, geçmişte çok ciddi fiziksel, cinsel, duygusal incinmeleri olan kişiler tahmin edilebileceği gibi daha fazla seansa ihtiyaç duyabilirler.