Çocuk Oyun Terapisi

Çocuklar da, tıpkı yetişkinler gibi, bazı duygusal, davranışsal problemler yaşayabilirler. Fakat çocuklar duygularını yetişkinler gibi anlamlandıramadıkları için duyguları hakkında konuşmazlar. Doğrudan ifade edemedikleri için de, sorunlarını, duygu ve davranışlarındaki olumsuz değişimler şeklinde aile ve çevrelerine yansıtırlar. İşte bütün çocukların ortak dili olan oyun, terapi anlamında bir uzman tarafından kullanıldığında çocuklar yaşadıklarını, hissettiklerini, problemlerini ve duygularını ifade edebilecekleri bir ortam bulurlar.

Çünkü oyun, çocukların doğal büyüme süreçlerinde var olan, onları hayata hazırlayan yegane araçtır. Oyun, çocuğun dili, dünyasıdır. Ve biz yetişkinlerinde, çocuklarla iletişim kurabilmesini sağlayan en önemli yöntemdir. Çocuk yaşı gereği, belli sayıdaki kelimeden sonrasını duymaz, dinleyemez. Bu yüzden, çocuğa ulaşabilmek, iletişime geçebilmek, çocukta kalıcı bir değişim sağlamak için oyun terapisi çocuklar için en uygun terapi yoludur. Amaç çocuğun kendi duygu ve davranışlarının farkına vararak kendini yönetmesini sağlamaktır. Çünkü oyuncaklarla veya oyuncaksız oynanan oyunlar, gerçek yaşam unsurlarını içerir ve çocuk için bir model oluştururlar. Çocuklar, oyun esnasında yaşadıklarının bir parçası olarak davranışlarını etkileyen kızgınlıklarını, korkularını, üzüntülerini, hayal kırıklıklarını oyunla birlikte yeniden oluştururlar. Bu işin eğitimini almış bir uzmanla yapılan oyun terapisi sayesinde çocuk, olaylarla ilgili bakış açılarını, davranışlarını değiştirebilir. Çocuk oyun terapisi esnasında, yaşadıkları kötü tecrübeleri yeniden kurgulayarak oyun sırasında bu tecrübeleri değiştirme fırsatı bulur. Bu da çocuğun bilincindeki dengeleri değiştirerek iyileşmesine yardım eder.

Aynı zamanda çocuklarla çalışırken, belirli aralıklarla anne-baba görüşmeleri de yapılır. Anne-babaya, gerekirse bakım veren diğer kişilere de psikoeğitim verilerek çocuğun olumsuz duygu ve davranışlarıyla nasıl başa çıkabilecekleri, sınır koyma / sorumluluk verme gibi çocuğun bilişsel ve psikososyal yönden gelişmesini sağlayacak yöntemler anlatılarak aile ile işbirliği içerisinde çalışılır. Aile ne kadar iyi bir işbirlikçi olursa, çocuktada olumlu gelişmeler o denli hızlı olacaktır…